Inter Face Care, hét bureau voor HRM/HRD

Inter Face Care (afgekort IFC en sinds 1988 actief) is een bureau voor Personeel – Organisatie – Advies, en stemt de aard en de opzet van de dienstverlening geheel af op de behoefte van de opdrachtgever. De opdrachtgevers zijn:

  • onderwijs (Po – Vo – Mbo – Hbo) en kinderopvang
  • hulp-, zorg- en dienstverlening
  • publieke sector (centrale en regionale overheden)
  • private sector (waaronder o.a. de energiesector, financiële en administratieve instellingen en particulieren)
  • ICT sector

Zijdelings worden opdrachten uitgevoerd in de beroepssport en culturele sector: opzetten businessclub, spelersbemiddeling en arbeidsmarkttoeleiding.

Neem contact op

IFC wil een bijdrage leveren aan de sociale aspecten van de samenleving, die er voor zorgen dat mensen zich op hun plek voelen. Daarbij stelt IFC zich tot doel de samenhang tussen mensen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en het aandeel dat een ieder in het leven heeft, te enthousiasmeren. Samen te werken, af te stemmen en verantwoordelijk te zijn, zijn hierin sleutelbegrippen: het zijn waarden en normen! Dit vanuit het besef dat een antwoord op maatschappelijke vraagstukken eerst mogelijk is, indien integrale samenwerking en afstemming wordt gerealiseerd.

IFC zet zich ook in op arbeidsmarkttoeleiding voor jongeren, dit in samenwerking met een ROC (Beroepsopleiding). Daardoor worden studenten de mogelijkheid geboden tot het lopen van stage respectievelijk het opdoen van praktische ervaring, conform de hybride leervormen. Door die samenwerking is er - als het ware - sprake van een ‘eigen’ vacaturebank. Zodoende is er zicht op een gevarieerd aanbod van (on-)gekwalificeerd, al dan niet ervaren personeel. Het is van belang dat studenten zicht krijgen op het (toekomstige) werkveld en zo werkelijk in aanraking komen met vragen, knelpunten, etc., die binnen het directe c.q. uitvoerende werk (kunnen) liggen.

Inter Face Care

Tel: +31 (0) 6 547 47 085

E-mail: info@interfacecare.nl