Advies

Organiseren van thema’s, trainingen en seminars

Het doel is het verzorgen van, op de maat en wens van de opdrachtgever toegesneden, themabijeenkomsten, trainingen en seminars over beleids- en arbeidsmarktontwikkelingen. Werkgever en werknemers kunnen zich op deze wijze oriënteren op de kansen en bedreigingen van/voor hun werk en zich voorbereiden op het formuleren van de juiste veranderings- en/of ontwikkelingsstrategie.
Vanaf 2015 wordt IFC herhaaldelijk verzocht seminars, trainingen aan te bieden aangaande de digitale administratieve en financiële werkprocessen en de ontwikkelingen in het veld van de financiële dienstverlening en haar toekomst. Ook in regelmaat wordt gevraagd naar teamtrainingen.

Belangrijk is dat werkgevers en werknemers zich kunnen oriënteren op kansen en bedreigingen van/voor hun werk en zich kunnen voorbereiden op het formuleren van de veranderings-, verbeterings- en/of ontwikkelingsstrategieën.

Trainingen op maat. Elke vraag wordt in een eigentijdse training omgezet. In regelmaat is er vraag naar HRM trainingen. Desgewenst kan in samenwerking met de partners van IFC (bureau WARM, bureau SMART HRD en Pro Management Software B.V.) trainingen aangeboden worden. Bij het aanbod van trainingen van IFC gaat het om bewustwording van het eigen doen en laten.

Een kracht van IFC is dat er sprake is van een juiste afstemming van de aard en de opzet van de dienstverlening op de behoefte van de opdrachtgever.

Elk aanbod kent een eigen omschrijving. Bij het bespreken van een mogelijke opdracht wordt er een specifieke opdrachtomschrijving en offerte uitgebracht.

Inter Face Care

Tel: +31 (0) 6 547 47 085

E-mail: info@interfacecare.nl