Organisatie

Verrichten van interim werkzaamheden, projectontwikkeling en onderzoek

Het doel is door middel van interim management met het personeel aandacht te besteden aan een organisatie draaiende te houden dan wel af te stemmen op wat noodzakelijk en nodig is en waar mogelijk bemiddelen bij conflictsituaties waardoor een organisatie in zwaar weer komt te verkeren.
IFC heeft de mogelijkheid om, als onafhankelijk adviseur, bij te dragen aan organisatieverandering en organisatieontwikkeling. Advies en waar nodig bemiddelingsmogelijkheden, worden vaak sneller en completer door belanghebbenden geaccepteerd vanwege die onafhankelijke rol. IFC werkt vanuit de filosofie dat organisatievraagstukken niet alleen een scherpe analyse vragen, maar ook een adequate oplossing vragen en een stimulerende begeleiding wordt ingezet bij de invoering van veranderings- en ontwikkelingsprocessen.

Het tweede doel is het uitwerken van projecten die noodzakelijk zijn voor het behoud en groei van een organisatie. Hierin neemt IFC een onafhankelijke rol in. IFC is in staat om, op basis van markt- en organisatieanalyse, projecten te ontwikkelen respectievelijk de ontwikkeling van projecten te stimuleren. Op hoofdlijnen wil dit zeggen: inventarisatie, analyse, ontwikkeling, advisering, bemiddeling en implementatie. Een duidelijke projectmanagement-methodiek ligt aan de werkwijze ten grondslag. IFC biedt bij projectontwikkeling unieke mogelijkheden op grond van samenwerking met bureau WARM (organisatieontwikkeling en coaching).
IFC richt zich niet op projecten bouwkunde en civiele techniek.

Het derde doel is onderzoek te doen naar samenwerkingsvormen en bundelen van krachten.
Onderzoeksopdrachten richten zich onder meer op het verzamelen van (nieuwe) informatie om de kennis te vergroten, het inventariseren en het analyseren van knelpunten en mogelijkheden en onmogelijkheden en het uitbrengen van advies over welke stappen er wel/niet genomen moeten worden. Er wordt gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en – gegevens en beleidsdocumenten. Wat betreft de onderzoeksopdrachten is er sprake van een intensieve samenwerking met bureau WARM.

Elk aanbod kent een eigen omschrijving. Bij het bespreken van een mogelijke opdracht wordt er een specifieke opdrachtomschrijving en offerte uitgebracht.

Inter Face Care

Tel: +31 (0) 6 547 47 085

E-mail: info@interfacecare.nl